Projektowanie ogrodów Kraków – Pakiet maksymalny

Części składowe projektu MAX

 1. Dwie koncepcje zagospodarowania terenu do wyboru
 2. Masterplan projektu zagospodarowania (rysunek techniczny z wymiarowaniem projektowanych elementów zagospodarowania oraz ich powiązaniami)
 3. Wizualizacja płaska zagospodarowania terenu (rzut 2D w kolorze)
 4. Wizualizacja przestrzenna (3D) dzienna oraz nocna koncepcji zagospodarowania terenu oraz elementów towarzyszących z doborem odpowiednich tekstur/materiałów;
 5. Projekty wykonawcze elementów małej architektury
 6. Projekt wykonawczy kostki brukowej (układ kostki, kolorystyka, wymiarowanie, przekrój przez układ warstw podbudowy, zestawienie ilościowe poszczególnych rodzajów nawierzchni)
 7. Projekt wykonawczy ogrodzenia frontowego z wiatą śmietnikową (elewacje ogrodzenia z wymiarowaniem, fundamenty, dobór materiałów)
 8. Projekt wykonawczy murka oporowego przy skarpie ( wymiarowanie, przekrój, fundament, dobór materiałów)
 9. Projekt wykonawczy tarasu (schemat szczegółowy konstrukcji z wymiarowaniem, przekroje)
 10. Układ trawników, rabat i nasadzeń roślinnych na obszarze zagospodarowania
 11. Dobór roślin ze względu na strefę zagospodarowania, panujące warunki glebowe, orientację przestrzenną, operowanie światła słonecznego, przy zachowaniu piętrowości roślin oraz preferencji inwestora
 12. Zestawienie tabelaryczne projektowanych roślin wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 13. Skrypt ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji zaprojektowanej zieleni
 14. Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych wraz z propozycją konkretnych lamp oświetleniowych
 15. Projekt nawadniania