Projektowanie ogrodów Kraków – Pakiet optymalny

Części składowe projektu MEDIUM

 1. Masterplan projektu zagospodarowania (rysunek techniczny z wymiarowaniem projektowanych elementów zagospodarowania oraz ich powiązaniami)
 2. Wizualizacja płaska zagospodarowania terenu (rzut 2D w kolorze)
 3. Wizualizacja przestrzenna (3D) koncepcji zagospodarowania terenu oraz elementów towarzyszących z doborem odpowiednich tekstur/materiałów;
 4. Projekty wykonawcze/koncepcyjne elementów małej architektury
 5. Projekt kostki brukowej (układ kostki, kolorystyka, wymiarowanie, zestawienie ilościowe poszczególnych rodzajów nawierzchni)
 6. Projekt wykonawczy ogrodzenia frontowego z wiatą śmietnikową(elewacje ogrodzenia z wymiarowaniem, dobór materiałów)
 7. Projekt wykonawczy murka oporowego przy skarpie ( wymiarowanie, przekrój, dobór materiałów)
 8. Projekt konstrukcyjny tarasu (schemat konstrukcji z wymiarowaniem, specyfikacja materiałów)
 9. Układ trawników, rabat i nasadzeń roślinnych na obszarze zagospodarowania
 10. Dobór roślin ze względu na strefę zagospodarowania, panujące warunki glebowe, orientację przestrzenną, operowanie światła słonecznego, przy zachowaniu piętrowości roślin oraz preferencji inwestora
 11. Zestawienie tabelaryczne projektowanych roślin wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
 12. Skrypt ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji zaprojektowanej zieleni
 13. Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych wraz z propozycją konkretnych lamp oświetleniowych
 14. Schemat nawadniania