Projektowanie ogrodów Kraków – Pakiet podstawowy

Części składowe projektu MIN

  1. Masterplan projektu zagospodarowania (rysunek techniczny z lokalizacją i wymiarowaniem projektowanych elementów zagospodarowania oraz ich powiązaniami)
  2. Wizualizacja płaska zagospodarowania terenu (rzut 2D w kolorze)
  3. Koncepcje elementów małej architektury
  4. Koncepcja kostki brukowej (układ kostki, wymiarowanie, zestawienie ilościowe poszczególnych rodzajów nawierzchni)
  5. Koncepcja ogrodzenia frontowego z wiatą śmietnikową (rzut płaski z wymiarowaniem, propozycją materiałów oraz inspiracjami, co do wyglądu ogrodzenia)
  6. Koncepcja murka oporowego przy skarpie ( wymiarowanie, dobór materiałów)
  7. Układ trawników, rabat i nasadzeń roślinnych na obszarze zagospodarowania
  8. Dobór roślin ze względu na strefę zagospodarowania, panujące warunki glebowe, orientację przestrzenną, operowanie światła słonecznego, przy zachowaniu piętrowości roślin oraz preferencji inwestora
  9. Zestawienie tabelaryczne projektowanych roślin wraz z wyliczeniem potrzebnych ilości
  10. Skrypt ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji zaprojektowanej zieleni